Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande . programmen förbereder dig för fortsatta studier mot en högskoleexamen. Även de högskoleförberedande programmen har olika inriktningar, men är generellt sett ganska allmänna och ger fortsatt stora valmöjligheter.

 

EKONOMI

Inriktningar: ekonomi, juridik

 

ESTETISKA

Inriktningar: bild och formgivning, dans, estetik och media, musik, teater

 

HUMANISTISKA

Inriktningar: kultur, språk

 

NATURVETENSKAP

Inriktningar: naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle

 

SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningar: beteendevetenskap, samhällsvetenskap, medier, information och kommunikation

 

TEKNIK

Inriktningar: design och produkt-utveckling, informations- och medie-teknik, produktionsteknik, samhälls-byggande och miljö, teknikvetenskap