Frågor

Här får du svar på de flesta av dina frågor inför gymnasievalet!

 

Vilka är behörighetskraven inför gymnasievalet 2019?

– För att vara behörig måste du ha avslutat grundskolan eller motsvarande, får inte ha läst ett nationellt program eller International Baccalaureate tidigare, samt inte vara äldre än 20 år.

– Du är behörig till yrkesprogrammen om du har minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.

– Du är behörig till de högskoleförberedande programmen om du har minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio andra ämnen.

– Utöver dessa krav måste du för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ha minst godkänt i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. För behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du ha minst godkänt i biologi, fysik och kemi.

 

Vad händer om jag saknar behörighet?

Om du saknar behörighet kan du gå på ett introduktionsprogram. Här förbereds du för studier på nationella program eller för ett yrke. Du kan läsa in icke godkända grundskolebetyg, gymnasiekurser, lära dig mer om arbetslivet och få vidgade vyer inför ditt studieval. Det finns 4 olika:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Prata med din studie- och yrkesvägledare för att se vilket som passar bäst för dig.

 

Hur många olika nationella program finns det?

Från och med gymnasievalet 2011 finns 18 nationella program med 60 olika inriktningar, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Det finns också riksrekryterande utbildningar och särskilda varianter.

 

Vilka är de nationella programmen?

 • Barn och Fritid (BF)
 • Bygg och Anläggning (BA)
 • Ekonomi (EK)
 • El och Energi (EE)
 • Estetiskt (ES)
 • Fordon och Transport (FT)
 • Handel och Administration (HA)
 • Hantverk (HV)
 • Hotell och Turism (HT)
 • Humanistiska (HU)
 • Industritekniska (IN)
 • Naturbruk (NB)
 • Naturvetenskap (NA)
 • Restaurang och Livsmedel (RL)
 • Samhällsvetenskap (SA)
 • Teknik (TE)
 • VVS och Fastighet (VF)
 • Vård och omsorg (VO)

 

Vilka program är högskoleförberedande?

De sex högskoleförberedande programmen är det ekonomiska-, estetiska-, humanistiska-, naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga- och teknikprogrammet.

 

Vilka skolor får jag söka?

Du får söka till vilken skola du vill inom Göteborgsregionen, alltså inom kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Om du vill söka utbildning utanför regionen ska du ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

 

Vart skickar jag ansökan?

Du gör din ansökan till gymnasiet på webbplatsen för Gymnasievalet, www.indra2.se. Du kommer att få ett personligt lösenord hemskickat till dig så att du kan registrera din ansökan. Du kan också ansöka via din studie- och yrkesvägledare eller om du inte går på någon skola, skicka din ansökan till: Gymnasieantagningen, Box 5073, 402 22 Göteborg. Om du bor utanför Göteborgsregionen lämnar du din ansökan till hemkommunens skolkontor/ antagningskansli. Ansökningsblankett hittar du på www.grkom.se/gymnasieantagningen.

 

Vad ska min ansökan innehålla?

– Personbevis behövs bara om du bor utanför Göteborgsregionen.

– Bevittnade betygskopior behövs bara om du bor utanför Göteborgsregionen.

 

När får jag veta om jag kommit in?

Ditt antagningsbesked får du genom att logga in på www.indra2.se. Resultatet av den slutliga antagningen är klar i slutet av juni 2019. Om du har frågor kring beskedet ska du i första hand fråga den studie- och yrkesvägledare som handlagt din ansökan. Kontaktuppgifter till din studie- och yrkesvägledare hittar du som inloggad på̊ www.indra2.se.

 

Kan jag överklaga antagningsbeskedet?

Nej, beslut om antagning kan bara påpekas. Enligt skollagen och gymnasieförordningen kan du inte överklaga ett beslut om antagning. Om du är missnöjd med beslutet kan du skriva och påpeka vad du tycker är fel så att Gymnasieantagningen kan kontrollera om det blivit något fel i behandlingen av din ansökan. Adressen är: Gymnasieantagningen, Box 5073, 402 22 Göteborg.

 

Vad är gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma karaktärsämnen?

De gymnasiegemensamma ämnena är gemensamma för alla program och läses av alla elever. Dock ingår olika många kurser i dessa ämnen beroende på program. De ska tillsammans med de andra ämnena i ett program ge en god grund för såväl yrkesverksamhet och fortsatta studier som för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

De programgemensamma karaktärsämnena utgörs av kurser som skall ge programmet en kärna och identitet och läses av alla elever på programmet.

 

Särskilda skäl!

Om du har särskilda skäl, tillexempel medicinska eller sociala skäl för att få företräde till en utbildning kan du bli prövad i fri kvot. Tala i så fall med din studie- och yrkesvägledare och hör om skolan kan styrka detta. Du kan också skriva ner dina skäl på ett papper och skicka in direkt till Gymnasieantagningen, Box 5073, 402 22 Göteborg. Prata med din SYV om vilket sista datum som gäller.

 

För dig med invandrarbakgrund

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men som uppfyller övriga behörighetskrav kan ändå anses behörig om den sökande på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska. Det gäller om det rör sig om en betydande del av tiden i grundskolan eller motsvarande utbildning och där eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

 

Finns information på nätet?

Det finns gott om information om gymnasievalet på nätet. Här är ett par tips på nyttiga sidor att titta på:

www.indra2.se.

www.gymnasieguiden.se.

www.syoguiden.com.

 

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag till gymnasieskolan är den 1 februari 2019. Ansökan öppnar den 10 december 2018.