Viktiga datum

. 9-11 OKTOBER 2018

Gymnasiedagarna och Future Skills arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Här samlas skolor från hela regionen för att visa upp sig och informera om sina utbildningar. Mässan välkomnar både elever och föräldrar. Ta chansen att samla på dig information och diskutera, både med gymnasieelever och lärare. Du kan också träffa studie- och yrkesvägledare, SYV, från Vägledningscentrum. De finns på plats under hela mässan. På delen av mässan som kallas Future Skills möter besökarna framtidens arbetsmarknad.

OKTOBER-JANUARI

Många gymnasieskolor i regionen anordnar öppet hus. Då är du och dina anhöriga välkomna att titta närmare på skolorna. Kolla med de skolor som du är intresserad av för att få datum då öppet hus arrangeras. Kolla också om skolorna har prova-på-dagar.

10 DECEMBER 2018

Elevinloggningen till gymnasievalet öppnar på adressen www.indra2.se. Här finns även tillgänglig information om valet och utbudet av sökbara utbildningar. Inloggningsuppgifterna till sidan har du fått med posten. Kontakta din syv om de inte kommit eller om du blivit av med dem.

1 FEBRUARI 2019

Gymnasievalet på www.indra2.se stänger. Du har alltså fram till dess på dig att göra ditt val.

9 APRIL 2019

De preliminära antagningsbeskeden publiceras och går att se på www.indra2.se.

3 JUNI 2019

Omvalsperioden tar slut. Fram tills detta datum kan studievägledaren göra omval.

26 JUNI 2019

Slutantagningen publiceras på Indra2.se. Nu får du veta säkert om du kom in eller inte.

7 AUGUSTI 2019

Besked om reservantagning kommer.