Granska skolornas reklam

Just nu pågår . ett stenhårt krig om niondeklassarna. Skolorna lägger hundratusentals kronor på reklam som ska locka just dig. Även om få försöker luras är det viktigt att vara kritisk.

Löften om bärbara datorer, schemafria dagar och spännande specialinriktningar på programmen . Det i kombination med stora ord om en ljus framtid gör att vilken utbildning som helst kan låta fantastisk. Men det gäller att tänka bakom orden och granska vad de egentligen betyder för att du ska hitta vad som är bäst för just dig. Det är ytterst sällan som någon skola medvetet är vilseledande i sin reklam. Det menar Björn Kalin som är enhetschef på Vägledningscentrum Göteborgs Stad Utbildning.

 

– I GR-området har vi jobbat hårt med etiska regler för reklamen. Det är regler som varje skola skriver under inför antagningsprocessen och jag skulle säga att skolorna är mer noga nu än tidigare med vad de presenterar, säger han.

 

Men det finns ändå saker att se upp med.

Även om det bara finns 18 nationella gymnasieprogram i Sverige finns det skolor som -marknadsför olika typer av inriktningar som om de vore egna utbildningar.

 

Reklamen blir en lek med ord där ”inriktningarna” i själva verket bara är ett par enstaka valbara kurser. I övrigt är programmet utformat precis som de vanliga nationella programmen. Skolorna gör inget fel, men det innebär att man måste vara noga med att studera utbildningarnas poängplaner.

 

Trots att reklamen är betydligt mer städad i dag jämfört med för några år sedan, menar Björn Kalin att det är sunt att ha ett kritiskt förhållningssätt.

 

– Vi får många frågor om vilka skolor som är bra, men för att hitta den som är rätt för just dig måste du ta hjälp av vägledaren och dina föräldrar. Någon vill ha en stor eller en liten skola, en annan en speciell pedagogisk inriktning, säger han.

 

Det finns alltså inte något självklart rätt eller fel i reklamen. Det finns bara olika mycket av det som är rätt för just dig. Skolorna lyfter fram sådant som de själva tror kommer locka många elever, men det är inte säkert att just det de valt att lyfta fram är vad du själv söker.

 

Smartast är att ta med sig informationsmaterial om intressanta utbildningar till en vägledare som kan hjälpa till att gå igenom det.

 

– Vägledaren kan till exempel göra en checklista så att du kan ta reda på vilka krav du själv har, säger Björn Kalin.

Christopher Kullenberg Rothvall

Tänk på:
Viktiga frågor att ställa innan du bestämmer dig

1. Hur många lärare finns på skolan?

2. Har lärarna rätt behörighet för sina ämnen?

3. Hur bra funkar skolans lokaler för undervisningen?

4.. Hur kommunicerar man med lärarna?

5. Finns rätt teknik, exempelvis kameror på medieutbildningar?

6. Vad erbjuder köket?

7. Vilka garantier lämnas att utbildningen verkligen blir av?

8. Finns alla kurser så det går att läsa in maximalt antal meritpoäng?

9. Hur tillgängliga är skolans kurator, skolsköterska, SYV och psykolog?